کشف کامیون اصفهان کامیون اخبار اجتماعی

کشف: کامیون اصفهان کامیون اخبار اجتماعی

در صورت اقتضای شرایط ارتش به غزه حمله می‌کند / وزیر صهیونیستی

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز (سه‌شنبه) ترساندن کرد: در صورتی که شرایط اقتضا کند، ارتش اسرائیل به نوار غزه حمله می‌کند. وزیر صهیونیستی..

ادامه مطلب